BEST WESTERN Hotel Herman Bang er det tidligere Hoffmanns Hotel, grundlagt i 1882.

Hjørneejendommen er opført i 1882 for købmand M. Olesen og en P. Hayer. Det siges, at huset allerede dengang kaldtes for Hoffmanns Hotel efter overtjener Mac Hoffmann, som må have haft forpagtningen.

Først i år 1900 står gæstgiver Hoffmann opført i brandtaksationsprotokollen som ejer af gården, der var et af byens fineste hoteller.

I 1909 kommer en ny hotelejer til ved navn Balle og senere ejedes hotellet i en årrække af J. C. Dalgaard. I 1930 var hotelejeren igen en Hoffmann. Fløjen i Tordenskjoldsgade var blevet udvidet mod vest og yderligere med en fløj langs Th. Bergsgade til logesal (med hvælvet loft og søjleinddelte vægge med malet panel). Hotellet ombyggedes i 1943 af Einer Packness og i 1976 af Jørgen Andersen. Den gamle hjørnebygnings stueetage er i dag indrettet til butik.

I starten af 1970'erne overtog rederiet Stena Line hotellet, og drev det frem til 1999. Her blev hotellet købt af en lokal revisor. Hotellet drives i dag af Lars Dannervig. Der pågår i disse år en omfattende renovering, idet det er visionen, at Hotel Herman Bang i fremtiden atter vil fremstå som "Byens Attraktive Hotel" med den altid personlige betjening.

Hotellet fik ved købet i 1999 navneskift til BEST WESTERN Hotel Herman Bang. Forfatteren Herman Bang havde sin gang i bl.a. Sæby og Frederikshavn. Herman Bang var en af samtidens provokatører. Han levede et boheme liv og var konstant i pengenød. Han havde en god ven i Frederikshavn, Johan Knudsen, som havde Bangsbo Hovedgaard, et herresæde, som ligger i udkanten af byen i smukke omgivelser. Her boede Herman Bang i lange perioder og han skrev mange af sine bøger her. Det vides ikke med sikkerhed om Herman Bang boede på Hotellet - kun ved vi at han ved flere lejligheder besøgte Gustav Wied, som med sin familie boede mange gange på hotellet.

Værker af Herman Bang

"Haabløse slægter"(1880)

"Ved vejen"(1886)

"Tine" (1889)

"Lusvigsbakke" (1896)